Grand Bodø 2019

 

FOTBALLGRUPPE BARN OG UNGDOM 2019
Klikk på navn for mail (kun nedlastbar versjon)

Jenter 7.1 (9) (Oppdatert 2018)

Tone Dahl Hegge(Trener) Tlf 480 07690

Amal Mahammed(Trener) Tlf 918 15640

Martin Fagermo (Lagleder/foreldrekontakt) Tlf 415 75413


Jenter 8.1 (19) 
(oppdatert 1. des 2018)

Kathrin Sætermo (Hovedtrener) Tlf 96235633

Silje Klingan (Hovedtrener) Tlf 41848882

Rune Nilsen (Hjelpetrener) Tlf 99000932

Torje Nymo (Hjelpetrener) Tlf 47172877

Siv Gyda Aanes (Dugnadskontakt) Tlf 909 44580

Kristian Vikran Karlsen (Foreldrekont/Økonimiansv) Tlf 99277075


Jenter 9.1  
(8) (Oppdatert 17. januar 2019)

Lasse Holm Solhaug (Hovedtrener) Tlf 918 77359

Steinar Nohr (Hjelpetrener) Tlf 971 98905

Vidar Berg (dugnadskontakt og kasserer) tlf 976 39765


Jenter 10.1 
(17) (oppdatert 17. januar 2019)

Cecilie Bendiksen (hovedtrener) Tlf 975 45442

Cille Fygle (hjelpetrener) Tlf 994 35143

Andreas Paalgard (hjelpetrener) Tlf 410 38988

Torald Kristensen (hjelpetrener)

Anne Bakkerud (dugnads/foreldrekont) Tlf 91562581

Hildegunn W. Kjerpeseth (foreldrekont) Tlf 922 92766

 

Jenter 11.1 (11) (oppdatert 17. januar 2019)

John-Arne Hunstad (Hovedtrener) Tlf 95726822

Stian Hansen (hjelpetrener) Tlf 92068163

Gøran Nilsen (hjelpetrener) Tlf 906 53439

Tone Bonsak (Økonomi) Tlf 92467251

Hanne Thoresen (Dugnad og foreldrekontakt) Tlf 90511230


Jenter 12.1  (14) (oppdatert 17. januar 2019)

Robert Hong Skavhaug (Hovedtrener) Tlf 951 33784

Fred Anton Ravnberg (Hjelpetrener) Tlf 915 39007

Tonje Ravnberg Firing (Økonimi og dugnad)

 

Jenter 13.1 og 14.3(14) (oppdatert 17. januar 2019)

Trond Åge Rengård (trener) Tlf 926 19581

Rolf Erik Stenersen (trener) Tlf 40348167

Jan Roar Tømmerås (trener) Tlf 905 88109

Stine Nedregaard (foreldrekont/kasse Tlf 92464455

Line Bjørnerud (dugnadsk.) Tlf 97578781

Eirin Stenersen (webansvarlig) Tlf 97720340

 

Jenter 13.2 og 14.3 (24) (oppdatert 22. Oktober 2019)

Oda Lillegård (Trener) Tlf 47666172

Ole Einar Marken (Trener) Tlf 45600742

Marianne Løkkebakken (foreldrekontakt og kasserer) Tlf 926 15415

Ida Mentzoni (dugnadskont/kasserer) Tlf 98640210

 

Jenter 14.1 og 14.2 (24) (oppdatert 17. januar 2019)

Frode Meby (hovedtrener) Tlf 975 62744

Elisabeth Lund Andersen (hjelpetrener) Tlf 918 31857

Jørn Johansen(Trener)

Magnus Haugland(Trener)

Anita Evjen Pettersen(Dugnadskontakt) Tlf 971 56009

Jonny A. Rendal (foreldrekont/kasserer) Tlf 913 88538

 

Jenter 14.3 (Samarbeid mellom 13.1 og 13.2)

Signy Kvarsnes (Trener) Tlf. 90123872

Sturla Roti (Trener) Tlf 994 16235

Trond Åge Rengård (Kontaktperson/Trener) Tlf 926 19581

 

Jenter 15.1 og 16.2   (23) (oppdatert 31. januar 2019)

Heidi Eivik (trener) Tlf 90749906

Trond Are Fjordtun. (trener) Tlf  901 71607

Silje R. Bakkeli (trener) Tlf 93083037

Torbjørn Johansen (hovedtrener) Tlf 922 80200

Rolf Olsen ( kasserer/dugnad/web)  Tlf 476 73870

Ida Mentzoni (kasserer/dugnadskontakt) Tlf. 98640210

 

Jenter 16.1 (12) (oppdatert 17. januar 2019)

Øystein Ree (trener)Tlf 924 48690.

Bent Erik Lorentzen (trener) Tlf 466 15605

Lars Halvorsen (trener) Tlf 918 43536

Terje Strand (lagleder) Tlf. 900 62604

Liv Berit Moe (dugnadskont) Tlf 957 88988

 

Jenter Junior (20) (Oppdatert 31. januar 2019)

Torbjørn Håke Johansen (hovedtrener) Tlf 922 80200

Nils Nygård (trener) Tlf 415 11903

Susanne Svendsen (kasserer) Tlf 48141741

Inga-Lill Pettersen (dugnadsansvarlig) Tlf 99777601

Jannike Ramsvik (foreldrekont) Tlf 41633464

Andre Johnsen (Utstyrsansvarlig) Tlf 95488026

 

Gutter 7.1(15) (Oppdatert 17. januar 2019)

Daniel Andreassen(Trener) Tlf 977 71597

John Arne Hunstad(Trener) Tlf 957 26822

Andreas Skindlo(Lagleder, oppmann, foreldrekont) Tlf 415 62877

Jon Vestengen(Dugnandskontakt) Tlf 469 56801

 

Gutter 8.1 (9) (oppdatert 2. november 2018)

Christian Førde (Trener) Tlf 405 55538

Anita Finsveen (Trener) Tlf 971 67815

Oda Røst (Hjelpetrener) Tlf 911 50820

Morten Arntsen (dugnandsansv) Tlf 402 28543

Rune Finsveen (økonomiansv) Tlf 481 41595

 

Gutter 8.2 (11) (oppdatert 31. januar 2019)

Cecilie Bendiksen Wold (hovedtrener) Tlf 975 45442

Bjørn Håvard Bendiksen Wold (hjelpetrener) Tlf 402 21077

Kenny Hansen (hjelpetrener)

Thomas Eliassen (hjelpetrener)

Oda Røst (Hjelpetrener) Tlf 911 50820

Knut Arne Rørmark (Dugnadskont/Foreldrekont/Økonimi) Tlf 480 34795


Gutter 9.1 
(13) (oppdatert 17. januar 2019)

Jan Martin Singstad (hovedtrener) Tlf 971 97153

Johan P. Aubert (hjelpetrener) Tlf 974 08597

Gøran Nilsen (hjelpetrener og foreldrekont) Tlf 906 53439

Kjell-Ivar Carlsen (hjelpetrener) Tlf 917 04071

Lene Knædal (dugnadskont. og kasserer) Tlf 917 64832

 

Gutter 9.2 (7) (oppdatert 1. des 2018)

Kristian Baadstø (trener) Tlf 412 73841

Johan Martin Berglund (hjelpetrener) Tlf 414 05545

Alexander Nordvik (hjelpetrener) Tlf 909 44596

Kjetil Kaalaas (Foreldrekont) Tlf 476 34499

Ørjan Edvardsen (Dugnandskontakt) Tlf 906 20470

Randi Stemland (Kasserer) Tlf 911 33755


Gutter 12.1 og 12.2 
(19) (oppdatert 17. januar 2019)

Robert Andersen (trener) Tlf 918 60482

Henrik Joakimsen (trener) Tlf 905 17453

Marita Ellingsen (trener)Tlf 976 33462

Gisle Furnes (trener) Tlf 920 14155

Kjetil Kaalaas (foreldrekont/web) Tlf 476 34499

Geir Kåre Mortensen (Dugnadskontakt) Tlf 909 30661

Solveig Lorentzen (kasserer) Tlf 922 14974

 

Gutter 13.1  (14) (oppdatert 2019 )

Morten Dreyer.(trener)  Tlf 917 53199.

Erling Ole Berg-Hanssen (trener)  Tlf 913 11009.

Tore Dundas (Trener) Tlf 918 81941

Jim Harald Johansen. (lagleder/Dugnad/foreldrekont/web) Tlf 920 50312

Ellen Sæthre McGuirk (Kasserer) Tlf 924 56501

 

Gutter 15.1 (15) (oppdatert 31. januar 2019)

Kåre Nordlad (Hovedtrener, lagleder) Tlf 970 42770

Bjørn Erik Dundas Jensen(Hjelpetrener)Tlf 932 83974

Geir Alvin Jensen(Hjelpetrener) Tlf 918 31828

Elisabeth Namtvedt (Dugnadskontakt) Tlf 95945360

Eystein Hansen(Kasserer) Tlf 916 34650

Eirin Stenersen(web ansvarlig) Tlf 977 20340

 

Gutter. 16.1 (20) (oppdatert 17. januar 2019)

Benjamin Rasmussen (hovedtrener) Tlf 452 15190

Stig Harald Breivik (hjelpetrener) Tlf 90839808

Christoffer Trolie Larsen (hjelpetrener) Tlf

Marit Røst (Dugnadskontakt) Tlf 902 17170

Hanne Bredal (Lagleder) Tlf 977 20369

Berit Støver (Lagleder/Kasserer) Tlf 902 04527