Info organisert aktivitet

gjeldende fra 04.01.2021