Kvalitetsklubb

Ik Grand ble offisielt kvalitetsklubb i dag 03.12.19

Sist oppdatert: 03. des 2019 Skrevet av: mattis

 

Kjære Grand medlem

 

Det er en glede å informere om at IK Grand Bodø er godkjent som Kvalitetsklubb nivå 1 av NFF Nordland og klubben vil få godkjenningen offisielt i dag tirsdag 3.12.19

 

Som klubb nummer 8 i Nordland er vi nå sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1.

 

Det siste året har vi jobbet med å få på plass nødvendige rutiner, rollebeskrivelser, sportsplan og klubbhåndbok og alt det andre som kreves for å oppfylle de mange kriteriene som NFF har satt.

Styret, administrasjonen, trenere med flere har vært ansvarlige for prosessen. Underveis i har vi fått god hjelp og støtte fra våre veiledere i NFF Nordland, Christian Didriksen og Kjell Nikolaisen.

I kvalitetsklubber skal det være enklere for nye frivillige å ta på seg verv ettersom det lages rollebeskrivelser og rutiner for hvert enkelt verv. Det blir dermed mindre personavhengig hvordan ting blir gjort. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige, og gir god grobunn for sunn barne- og ungdomsfotball.

Et av områdene man har jobbet med å få på plass har vært å få trenerne gjennom nødvendige kurs. Som kvalitetsklubb må vi følge føringene til NFF om hvilken kompetanse trenerne for de ulike aldersgruppene skal ha. Her har det vært gjort en utrolig stor innsats av alle våre trenere på ulike nivåer, vi har i dag sertifiserte trenere på alle lag utenom på de lagene som nylig har blitt startet, -og har trenere blitt meldt på kurs allerede.

 

Sertifiseringen betyr ikke at vi nå kan lene oss tilbake og tenke at jobben gjort. Det er nå den største jobben starter. Nå skal rutinene implementeres i alle ledd og utføres i praksis.

I forkant av 2020-sesongen vil vi sørge for at rutiner og føringer blir gjort kjent og implementert gjennom ulike fora, som for eksempel trenerforum, laglederforum og foreldremøter.

Følg med på vår nettside og Facebookgrupper for informasjon.

 

Dette er noen av punktene som skal planlegges og implementeres i en kvalitetsklubb:

En plan som beskriver hvordan nye kull med spillere skal rekrutteres og hvordan spillere blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud.

En person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.

En person som er ansvarlig for oppfølging av dommerne.

En plan for økonomistyring, en klubbhåndbok og en sportsplan.

Et organisasjonskart med rollebeskrivelser for alle roller og verv.

Møtene som gjennomføres vil også handle om blant annet verdier, retningslinjer, Fair Play og holdningsskapende arbeid.

 

Disse strukturene skal gjøre det enkelt for alle i klubben å vite hvordan ting skal være. Klubben skal være sjef og klubben skal sørge for at alle våre blir tatt godt vare på i de ulike rollene de har.

 

Våre planer og dokumenter er levende og oppdaterte rutiner skal alltid kunne finnes på www.grandbodo.no

 

Heia Grand!!!