Oppdatert koronahåndbok NFF

Gjelder fra 20 januar 2021 og inntil videre