Samarbeid mellom IK Grand og NTG

Fra.v Erlend Asbøl, Ermir Strati, Casey Diggs og Cato Hansen Foto: Jan Erik Andreassen

Sist oppdatert: 04. sep 2020 Skrevet av: grand

 

Samarbeider om trenerne

Tekst: Jan Erik Andreassen

IK Grands ansatte trenere leies ut til Norges Toppidrettsgymnas (NTG). Skoleelevene får med andre ord de samme trenerne på dagtid ved NTG som de gjør i klubben på kveldstid.

Både NTGs daglige leder Anette Nybø og IK Grands daglige leder Fred Anton Firing Ravneberg er veldig godt fornøyd med situasjonen.
– Jentene er de aller viktigste for Grand sin del. Vi må ikke glemme at NTG er her for spillerne og klubbene. Spillerne følges nå tett både på dagtid og på kveldstid av de samme profesjonelle trenerne. Sammen med klubbene får vi dette til, sier Anette Nybø.

Fred Anton Firing Ravneberg sier at også for Grand er dette et veldig spennende prosjekt.
– For oss er dette en relativ lang prosess, men vi håper likevel at vi ganske snart kan se noen resultater. I samarbeid med NTG blir treningshverdagen for jentene en helhet vi ikke kunne fått til uten dette samarbeidet, sier han.

 

Å ha tilgang til spillerne både på dag- og kveldstid gir en mulighet som hverken NTG eller klubbene helt ser rekkevidden av.
– For oss i NTG var det ganske naturlig i en etableringsfase å leie trenerkapasitet fra klubbene. NTG ønsker Glimt sin profesjonalitet inn i treningshverdagen. Derfor leier vi trenere fra Grand og Glimt på fotballsiden og Junkeren og BHK på håndballsiden, sier Anette Nybø.

Hun sier også at utvikling er viktig, og at klubbene ønsker egenproduserte spillere i fremtiden.
– Vi har bare så vidt begynt, sier hun.

Fra.v: Erlend Asbøl, Ermir Strati, Fred Anton Firing Ravneberg, Casey Diggs, Anette Nybø og Cato Hansen Foto: Jan Erik Andreassen

For Grand sin del er også dette samarbeidet veldig viktig for å kunne fortsatt ha muligheten til heltidsansatte trenere.
– Et slikt profesjonelt samarbeid gir oss i Grand muligheten til å ha en hel stab med trenere ansatt. Bare det å ha flere kan tilføre mye nytt og spennende sier, IK Grands leder.

Fem av Grands ansatte er i dag leid inn av NTG. Cato Hansen er i 50 prosent stilling som trener i fotball for jentene på videregåendetrinnet. I tillegg er han trener for IK Grands A-lag for kvinner. Ermir Strati og Thomas Aakvik har treningene for fotballjentene på ungdomsskoletrinnet. Ermir Strati er i tillegg ansvarlig for rekruttlaget i IK Grand. Casey Diggs har en liten stillingsprosent med fysisk trening og Erlend Edvardsen Asbøl tilsvarende stillingsprosent som keepertrener.