Stans i all fotballaktivitet

Sist oppdatert: 30. mar 2020 Skrevet av: mattis

 

Oppdatert

Vi følger kommunens, NFF og FHIs pålegg, det vil si at fra og med i dag 12. mars og ut april stoppes all aktivitet i IK Grand, dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktiviteter.

Bodø kommune stenger alle kommunale anlegg inntil videre

(gymsaler, Nordlandshallen og vinteråpne kunstgressbaner).

Noen enkle retningslinjer:

  • Aktivitet og trening barn og unge IK Grand – ingen trenere skal være på feltet som trener!
  • Samles barna i små grupper skal den fysiske avstanden mellom barn/ungdom til enhver tid være minst 1-2 meter
    – unngå klynger og spill.
  • Det anbefales å ha faste grupper av barn/unge som trener sammen over tid slik at man også på denne måten reduserer risiko.
  • Nulltoleranse for deltakelse dersom symptomer på forkjølelse/sykdom.
  • Spre aktiviteten utover ettermiddag og kveld for å unngå at alle er samtidig på de mest populære områdene.
  • Hver enkelt forelder har et medansvar for å bidra til riktig bruk av fotballbanene.
  • Ingen trener på fotballbaner eller andre stengte kommunale idrettsanlegg
  • Dette gjelder alle spillere i IK Grand

 

Kontaktinfo IK Grand ← klikk her