IK Grands historie

Sist oppdatert: 23. apr 2019 Skrevet av: mattis

 

Grand har en lang historie og fylte hele 100 år i 2017! Vi er stolte over å ha en så lang og god historie lokalt i Bodø.

Årene 1954 – 1959

Fra 1953 til 1956 satt Tor Jacobsen som formann i klubben, og han var en stor administrator.

Årene 1947 – 1953

Den første tiden etter sammenslåingen hadde ikke klubben noe fast tilholdssted for sine konkurranser, terrengløp m.m., men i 1948 fikk klubben leie en bunkers ved Maskinisten, som ble benyttet som startsted og oppholdssted ved skikonkurranser og lignende.

1946 – sammenslåing med A.I.L. FRAM

Den 13.desember 1946 ble Idrettsklubben Grand og A.I.L. Fram slått sammen til en klubb, og det ble bestemt at klubben fortsatt skulle hete Idrettsklubben Grand.

Årene 1940 – 1945

Fra 1940 til 1945, da krigen raste, var idretten i klubben passiv, som i de fleste andre idrettslag i Norge.

Årene 1925 – 1940

Fra 1926 og fram til krigen i 1940 hadde klubben en jevn framgang og økte i vekst. Grand begynte å få en viss posisjon hos folk, mens klubben tidligere hadde vært sett på som et stebarn.

Årene 1923 – 1925

I 1923 ble klubben innmeldt i «Nordland Distriktslag for Idrett». Med denne innmeldelse og administrative anerkjennelse innenfor idrettsadministrasjonen skulle man tro at veien lå åpen for en rik idrettslig utfoldelse, men det var andre store…

Stiftelsen – årene 1917 – 1922

IK Grand Bodø ble stiftet 12.april 1917. Initiativet til stiftelsen ble tatt av Ludvik Vikan, Alf Simonsen, Kåre Hansen, Jacob Nilsen, Alf Knudsen og Olav Ekland, som sammen startet gutteklubben «Frigg».