Utfordringer knyttet til betaling?

Vi har etablert et solidaritetsfond!

Sist oppdatert: 18. okt 2023 Skrevet av: erlend

 

Innledning

Ingen barn og unge skal falle ut av idretten på grunn av familiens økonomi. Bodø idrettsråd har i 2023 etablert solidaritetsfond for idrettslag som et viktig tiltak for å hindre at økonomiske utfordringer er et hinder for idrettsdeltagelse for barn og ungdom. Grand Bodø har så søkt om å få et solidaritetsfond, og den søknaden har blitt innvilget!

Solidaritetsfond er en egen ordning i idrettslaget som skal nyttes til å dekke deltakerkostnader for barn og ungdom. Det kan være dekning av treningsavgift, medlemskontingent, deltakelse på stevner/ turnering, nødvendig utstyr, transport ol. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en økonomisk krevende situasjon. Søknader til klubbens solidaritetsfond skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag/ grupper internt i klubb. Støtteordningen er tillitsbasert.

Målgruppen er medlemmer i aldergruppene 6-12 og 13-19 år der økonomi er en barriere for idrettsdeltagelse. Det er viktig at idrettslagets medlemmer kjenner ordningen og at det etableres en lav terskel for å be om støtte. Ordningen har dessverre ikke en utømmelig pott, og ved stor pågang er det ikke sikkert at alle vil få innvilget søknader.

 

Kriterier for å søke:

  • Det er ønskelig at foreldre/spillere selv søker til Grand Bodøs solidaritetsfond, men en søknad kan også komme på vegne av trenere/foreldrekontakt som kjenner spillerne bedre.
  • Det kan søkes om støtte til treningsavgift og medlemskontingent, samt turneringer og arrangement hvis klubben har kapasitet

En enkel søknad sendes til enten atle@ikgrand.no eller erlend@ikgrand.no. En søknad inneholder kort om dagens status, og enkel begrunnelse for søknad.

 

Andre løsninger:

  • Vi kan tilby ulike løsninger; oppdeling av aktivitetsavgift eller gi betalingsutsettelse ved behov.
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.

Kontakt Admin leder FGBU Atle Hansen på atle@ikgrand.no for mer informasjon.