Priser

Sist oppdatert: 01. apr 2020 Skrevet av: mattis

 

Prisliste 2020

 

Prisliste IK Grand 2020
Gruppe Lag Aktivitetsavgift Med.kont
Del 1. mars. Del 2. høst.
Fotballgruppe Kvinner (FGK) A-lag kvinner 0,- 0,- 1500.00
Rekruttlaget 6250,- 6250,- 1500.00
Eldste søsken 6250,- 6250,- 1925.00
Yngre søsken 6250 6250,- 0,-
Fotballgruppe Herrer (FGH) A-lag herrer 2000,- 2000,- 1500.00
Junior 1750,- 1750,- 1500.00
Eldste søsken 1750,- 1750,- 1925.00
Yngste søsken 920,- 920,- 0,-
Fotballgruppe Barn & Ungdom (FGBU) Gutter / Jenter 13-16 år. ikke søsken 1940,- 0,- 1500.00
Gutter / Jenter 13-16 år. eldste søsken 1940,- 0,- 1925.00
Gutter / Jenter 13-16 år. yngste søsken 950,- 0,- 0,-
Gutter / jenter 7-12 år. ikke søsken 1550,- 0,- 1500.00
Gutter / jenter 7-12 år eldste søsken 1550,- 0,- 1925.00
Gutter / jenter 7 -12 år yngste søsken 900,- 0,- 0,-
Dommergruppen 300.00
Andre Støtte/trenere(frivillig) 300.00