Ønsker du å spille fotball i IK Grand Bodø?

Sist oppdatert: 15. des 2021 Skrevet av: erlend

 

Retningslinjer for nye spillere som ønsker å spille i IK Grand Bodø:

Nye spillere/foresatte kan kontakte vår rekrutteringsansvarlig Jonny Rendal på mail jonny.andre.rendal@icloud.com. Det opprettes deretter en dialog med trenerne på det aktuelle laget for å høre om det er plass til nye spillere. Merk at ved noen anledninger kan det være at laget ikke har kapasitet til å ta inn flere spillere. Nye spillere i ungdomsalderen bør inneha en viss fotballferdighet. 

Hvis ny(e) spiller(e) allerede står i en annen klubb, nåværende klubb kontaktes før spilleren kan trene med det nye laget. I slike situasjoner skal administrerende leder FGBU kontaktes (aulie@ikgrand.no).

 

Utfordringer med å betale?

Vi i Grand Bodø ønsker at alle som vil, skal få muligheten til å spille fotball hos oss.

  • Vi kan tilby ulike løsninger; oppdeling av aktivitetsavgift eller gi betalingsutsettelse ved behov.
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.
  • Per nå har ikke Grand Bodø avsatte midler til dette formålet, men vi håper få dette på plass innen kort tid.

Kontakt Admin leder FGBU Erlend Aulie på aulie@ikgrand.no for mer informasjon.