Økonomiplan for lag i Grand Bodø

Sist oppdatert: 18. okt 2023 Skrevet av: mattis

 

Alle lag underlagt klubben, skal ha egen lagkonto i klubbens bank.

Det er viktig at det føres et skikkelig regnskap for hvert lag, da lagenes økonomi tas med i klubbens totale regnskap.

Alle lagene har hver sin konto opprettet i Sparebank1 Nord-Norge i klubbens navn slik at dette inngår i klubbens regnskap. Denne brukes til inn og utbetalinger i forbindelse med driften av laget. Ingen lag har tilgang til debet- eller kredittkort. Klubben har innsyn på alle lagskonter, hvert lags økonomiansvarlig har bruksrett på sitt lags konto. Innlogging skjer via nettbank bedrift, pålogging med bank-ID. Lagene leverer årlig en regnskapsrapport til IK Grand Bodø med oversikt over transaksjoner inn og ut av konto, saldo på konto pr 31.12 og alle bilag.

Hvert lag har derfor en egen økonomiansvarlig som skal sikre at lagets økonomi drives forsvarlig.

Lagets økonomiansvarlig har følgende oppgaver:

  • Ansvarlig for lagets økonomi
  • Føre budsjett og regnskap for hvert år, samt informere om dette på foreldremøter
  • Betale lagets kostnader knyttet til aktiviteter
  • Sørge for at inn- og utbetalinger blir gjennomført
  • Ha dialog med Daglig Leder angående lagets økonomi, og eventuelle utfordringer
  • Levere årsregnskap til Daglig Leder innen starten av januar hvert år

Bilag

Alle bilag/kvitteringer MÅ tas vare på!

Alle økonomiansvarlige lager seg ei egen mappe på pc-en som de kaller eks. «Bilag G2007 2023». Hver gang noe betales fra lagskonto lagres bilaget i mappen med filtekst som har bilagsnummer fra 101 og oppover etter dato, eks. «G2007 bilag101.jpg». Hvis bilaget er på papir kan det scannes og lagres, eller tas bilde av med bruk av mobilen, for så å sende til epost for lagring i mappen. Om ønskelig samle papirbilagene i en perm og kom innom Grand-kontoret for å låne scanner. Utbetaling fra lagkassen til privatpersoner gjøres kun mot bilag/kvittering. Bilagsnummer settes inn i excel-skjema.

Innbetalinger:
Månedlig kontoutskrift regnes som bilag for inntekter. Januar: bilag 1, februar: bilag 2, osv.

Utbetalinger:
Kostnader må dokumenteres med egne bilag. Et bilag kan være en faktura, en kvittering eller et annet dokument som sier noe om hvem som er mottaker av betalingen og hva vi har fått levert. Bilag for kostnader starter på nummer 101 og skal føres inn i regnskapet i feltet bilagsnummer

 

Skjema for regnskap finner du HER: