Strategiplan Grand Bodø

Ny visjon, verdier og målsetninger

Sist oppdatert: 04. apr 2024 Skrevet av: erlend

 

På årsmøtet til Grand Bodø 18.mars 2024 ble strategiplanen under vedtatt. Denne beskriver klubbens satsingsområder, målsetninger innenfor satsingsområdene og tiltak for å oppnå målsetningene.

Klubben har i tillegg fått ny visjon og nye verdigrunnlag:

Visjon: «En Venn For Livet»
Verdier: «Inkludering – Kvalitet – Glede«