Styret

Sist oppdatert: 24. apr 2019 Skrevet av: mattis

 

Grands hovedstyre 2019:

Leder: Fred Anton F. Ravneberg
Nestleder: Sølvi Heitmann Korsvik
Styremedlemmer: Bjørn Erling Eide, Tine Erichsen Engan, Terje Strand og Bjørn Håvard Wold
Ansatterepresentant: Line Dverseth Danielsen.

Referat styremøter:

Hovedstyremøte mandag 1.april 2019:
Grands nyvalgte hovedstyre hadde sitt første styremøte etter årsmøtet.
Styret ble konstituert, og Sølvi Heitmann Korsvik ble valgt som nestleder.
På det første møtet ble det diskutert hvordan styret skal jobbe, og hvordan informasjonen mellom styret og administrasjonen skulle foregå. Det ble også diskutert en møteplan for årets hovedstyremøter. Styret er veldig opptatt av åpenhet, og at vedtak og nødvendig informasjon fra hovedstyremøtene skal komme ut til klubbens medlemmer.
Øvrige saker som ble diskutert på møtet:
* Utlysningstekst for stillingen til Christian Didriksen, som går over i ny stilling i Nordland Fotballkrets.
* Overgang til nytt regnskapssystem «Poweroffice», og økonomi.
* Det planlegges en styresamling for å jobbe med ulike planer, bl.a. «Virksomhetsplan».
Styret samles til neste møte onsdag 24.april.