Grands årsmøte

Sist oppdatert: 24. mar 2024 Skrevet av: terje

 

Mandag 18.mars avholdt Grand årsmøte for året 2023. Det ble gjennomgått årsmeldinger, regnskap 2023, budsjett 2024 og det ble vedtatt ny strategiplan for klubben.

Nytt styre ser slik ut:
Styreleder: Fred Anton Ravneberg (bildet) – valgt for 2 år
Nesteleder: Mona Lachoub – ikke på valg i år
Styremedlem: Bjørn Eide – valgt for 1 år
Styremedlem: Terje Strand – valgt for 2 år
Styremedlem: Grethe Monssen – valgt for 1 år
Styremedlem: Stian W. Rasmussen – ikke på valg i år
Styremedlem: Janne Arntzen Haugen – valgt for 2 år (ny)
Varamedlem: Marita Ellingsen – valgt for 1 år (ny).

Nytt kontrollutvalg:
Leder: Bjørn Håvard Bendiksen Wold – valgt for 1 år (ny)
Medlem: Marianne Løkkebakken – valgt for 1 år (ny)
Varamedlem: Sissel Bjerke Nordvik – valgt for 1 år

Regnskap 2023 hadde en omsetning på ca 14,6 millioner, og viser et overskudd på kr. 307.181,-.

Budsjett 2024: det budsjetteres med et overskudd på kr. 179.667,- i 2024.

Ny visjon for klubben ble vedtatt: «EN VENN FOR LIVET».
Nye verdier ble vedtatt: «Inkludering» – «Kvalitet» – «Glede».