Tilskudd Gjensidigestiftelsen

Foto hentet fra AN

Sist oppdatert: 02. nov 2023 Skrevet av: erlend

 

LURT TRILL RUNDT!

 

Torsdag morgen hadde Erlend og Atle et planlagt med med inkluderingskoordinator i Bodø Idrettsråd, Gro Marie Thomassen angående oppstart og drift av åpen hall for ungdom, også på lørdager. Midt i møtet ble vi overasket av Gjensidigestiftelsen og Avisa Nordland. Grand Bodø har søkt om midler til ulike prosjekter for de neste 2 årene, som Gjensidigestiftelsen nå har innvilget!

 

Beløpet vi har fått tildelt er på hele 500 300,- (!).

Disse pengene skal gå til finansiering av 3 ulike tiltak over de neste 2 årene:

 

Aktiv i Sentrum:

Veldig kort fortalt: Aktiv i Sentrum er et samarbeid mellom 3 lokale skoler i Bodø, IK Grand Bodø og Bodø Idrettsråd. Hvert skoleår er det et sted mellom 30-40 elever i 8.klasse ved Bankgata Ungdomsskole som har faget «fysisk aktivitet og helse»; disse sendes umiddelbart på aktivitetslederkurs. Etter endt aktivitetslederkurs, besøker en gruppe av disse elevene barneskolene Østbyen og Aspåsen, hvor de har aktivitet hver mandag og torsdag med alle barna fra 1-4.trinn i SFO-tiden. Tilbudet er åpent for alle og gratis. Det byttes gruppe annenhver uke, men alle får flere runder, og det er alltid en koordinator fra Grand Bodø til stede for å følge opp. Dette er nå også en del av timeplanen for elevene ved Bankgata.

 

Ungdomskafe:

Hver mandag hele året (også i ferier) inviterer vi ungdom 13-19 år til en åpen café i Bodø Sentrum fra 18.00-21.00. Her er det anledning til å spille bordtennis, dart, biljard, air-hockey og play station, samt eget rom for å gjøre lekser eller lese bøker. Vi gir ut gratis frukt og vann/juice/saft, men de som er der har også anledning til å kjøpe annet snacks.

Ungdomskafeen er et resultat av manglende møteplasser for ungdom. Bodø Kommune får bekymringsmeldinger om både økt vold blant ungdom, men også økt bruk av ulovlige rusmidler og dop blant unge, samt at gjennomsnittsalderen for de som tester dop blir lavere. Bare på Bodø VGS er det et sted mellom 250-300 ungdommer som er hybelboere. Mange av disse har ikke fritidsaktiviteter, er i en sårbar alder og står mest sannsynlig overfor ulikt press fra ulike hold. Disse kan stå i fare for å havne i «feile» miljøer, hvis de ikke har gode alternativer. Ved å knytte idretten og idrettslag med gode holdninger og verdier til prosjekter som dette mener vi er svært viktig og smart i tiden fremover for å bidra inn mot aktuelle samfunnsutfordringer

 

Friday Fun:

Friday Fun baserer seg på mye av det samme som ungdomskafeen, med samme bakgrunn og mål. Forskjellen her er imidlertid at Friday Fun er kun aktivitet, altså åpen hall for ungdom 13-19 år. Dette foregår i Bankgata Flerbrukshall hver fredag klokken 19.00-22.00. Klokkeslettet er ikke tilfeldig, og vi er veldig klar på at dette tiltaket kan bidra inn mot noen av utfordringene som ble nevnt over. Det er ingen krav til deltakelse, og det er deltakerne selv som bestemmer aktiviteten. Hallen er slik at den kan deles i 3 deler, og ofte spilles det 3 ulike ballidretter. Her kommer det ofte et sted mellom 70 og 100 deltakere. Tiltaket er gratis for deltakerne, og vi stiller alltid med 2-3 aktivitetsledere/ansvarlige.

 

Les hele saken, samt en morsom video på AN her: https://www.an.no/ble-overrasket-med-en-halv-mill-a-daven/s/5-4-1855554