Sportsplan – Sportsligutvalg

Sist oppdatert: 29. nov 2019 Skrevet av: mattis

 

På Hovedstyremøte høsten 2018 ble klubbens nye oppdaterte sportsplan vedtatt

I store deler av 2018 har Sportslig utvalgt jobbet med å oppdatere klubbens sportsplan som ble vedtatt av hovedstyret høsten 2018. Sportslig Utvalg har gjennomført en rekke møter hvor også klubbens trenere har vært invitert og har bidratt til klubbens sportplan.

Klikk her for sportsplan:

Sportsplan 2019

Klubben jobber i 2019 med å få på plass en klubbhåndbok i tillegg til sportplanen.

Strategiplan for jentesatsningen i klubben:

Strategiplan jentesiden

 

Sportslig Utvalg IK Grand Bodø:

Klubben har våren 2018 ansatt Line Danielsen som sportslig leder for IK Grand Bodø.
I etterkant har det blitt oppnevnt følgende Sportslig Utvalg for klubben:

Sportslig leder: Line Danielsen, mobil: 404 81651

Medlem: Jan Tore Bakli

Medlem: Thiago Martins

Medlem: Hans Jørgen Andersen

Medlem: Erlend Asbøl, mobil: 940 54944

Henvendelser til Sportslig Utvalg gjøres enten direkte til Line Danielsen eller via Erlend Asbøl